tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by WookyWoo

 
1.
Scott.
Scott has an ass-clit.
viết bởi WookyWoo 08 Tháng tư, 2009