tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Wyatt_Sucks

 
1.
slang word for penis
Ouch! I hurt my bippy!
viết bởi Wyatt_Sucks 31 Tháng mười hai, 2003