2 definitions by Xandra

Top Definition
Bigger than huge.
His ego was freaking ginormous!
viết bởi Xandra 15 Tháng tư, 2004
1) The perfect male; flawless.
2) A guy who can turn a frown upside down. One who never fails to put you in a good mood.
3) A horny, yet respectful male.
4) Extremely good looking. See eye candy
5) Loving; VERY loving, no matter what.
1) You're okay, but you'll never be like aselfportrait.
2) Feeling down? You need aselfportrait.
3) Aselfportrait makes me hard.. I mean.. ermm.
4) I wish I looked like aselfportrait.
5) I need aselfportrait in my life.
viết bởi Xandra 17 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×