tìm từ bất kỳ, như là muddin:

1 definition by Xenomancer

 
1.
Any high-pressured flatulence with fecal discharge.
After eating 3 Burger King meals, Chris had a case of the Sharts.
viết bởi Xenomancer 06 Tháng tư, 2009