tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by YELLOWMEANSGREEN

 
1.
when a situation is sketchy, awkward, or crunchy
Man, Holly was BUNGLED last night!
viết bởi YELLOWMEANSGREEN 17 Tháng tư, 2011