tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by YOWMOMMASPUSSY

 
1.
A zone of danger.
HIGHWAY TO THE DANGER ZONE.
viết bởi YOWMOMMASPUSSY 04 Tháng sáu, 2014