tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by YoImCool

 
1.
So Many Dumb Hoes
There are SMDH in this world.
viết bởi YoImCool 18 Tháng mười, 2010