Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

3 definitions by Yoshikuni Kenta

 
1.
Contraction of the phrase "She would have"
She'd've gone far on a porno.
viết bởi Yoshikuni Kenta 19 Tháng mười một, 2005
13 5
 
2.
Contraction of the phrase "He would have"
He'd've been rich if he sold drugs.
viết bởi Yoshikuni Kenta 19 Tháng mười một, 2005
12 5
 
3.
Contraction of the phrase "She would have"
She'd've gone far on a porno.
viết bởi Yoshikuni Kenta 19 Tháng mười một, 2005
9 6