tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Youknow Myname

 
1.
A straight pimp like that!!
Owen is a straight pimp like that!! OH yaa Thats Gangstah!
viết bởi Youknow Myname 05 Tháng bảy, 2006