tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by YourBoy00

 
1.
DTR
Dreams to Reality.
Hard work pays off bro, DTR
viết bởi YourBoy00 29 Tháng bảy, 2011