tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Ysabelliaer

 
1.
Like chilling and relaxing - Chillaxing
Person 1: Wubu2?
Person 2: Nm Coaching
viết bởi Ysabelliaer 29 Tháng năm, 2007