tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

1 definition by YukishiroXD

 
1.
Go To Hell And Die
shut up and GTHAD!
viết bởi YukishiroXD 05 Tháng năm, 2010