tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Z-Daddy T

 
1.
A woman who can't admit her uncontrollable desire for nigga dick
You megstro, u love that nigga dick
viết bởi Z-Daddy T 01 Tháng ba, 2008