tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Z4CH248

 
1.
A now-extinct strain of Cannabis that Kenyans smoked before their tribal runs. This helped them run faster for longer distances.
I loves me some cookis.
That cookis helped me come in first place in triathlon.
viết bởi Z4CH248 13 Tháng mười một, 2011