tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by ZAB(Zeb)

 
1.
#'d
to be #'d means to be pounded hard.
I really #'d her ass tonight.
viết bởi ZAB(Zeb) 18 Tháng bảy, 2008