tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Zach Fossen

 
1.
when something good happens and u r excited
i just got lucky!

Meyha
viết bởi Zach Fossen 05 Tháng chín, 2007