tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by _____h

 
1.
TSR
This Shit Rules.

as made famous by an Against Me! song T.S.R
Hey man, TSR.
viết bởi _____h 12 Tháng tư, 2011