tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by _dxd_

 
1.
tsp
in gastronomy a tsp is a teaspoon
1 tsp vanilla extract

2 tsp garlic-ginger paste

1 tsp sugar
viết bởi _dxd_ 29 Tháng tám, 2007