tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by a2e

 
1.
Mexican spanish slang for "cocaine junkie".
Tony Montana is a fucking cocodrilo!
viết bởi a2e 17 Tháng mười, 2010