tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by abaddon11111

 
1.
"emo" in german.
fritz: why are ya vivaz?
frutz: ask my mammy
viết bởi abaddon11111 26 Tháng bảy, 2011