tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by acdc14235

 
1.
Really kick-ass guitar player for the greatest band ever, ACDC
Angus kicks ass!
viết bởi acdc14235 18 Tháng sáu, 2003