tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by acemaverick1381

 
1.
To take a large shit. Imagine shitting the german boy from Willy Wonka.
Shit man, I gotta get home and take a pudgy.
viết bởi acemaverick1381 19 Tháng tư, 2011