tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by acidtrips

 
1.
keen , want to do it/something
yeh bro i'm down. nah its gonna be crap i'm not down
i'm not down for that bro..
viết bởi acidtrips 21 Tháng mười, 2007