tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by ahoboninja

 
1.
An amazingly beautiful girl :D
That Sammi Dietz is beautiful, I mean damn shes fucking hot
viết bởi ahoboninja 18 Tháng năm, 2009