tìm từ bất kỳ, như là bias:

1 definition by ainabru

 
1.
an irritating, repetitive message board poster.
yo, if you dalehileman one more time, dude, I'm gonna ban you from this forum!
viết bởi ainabru 14 Tháng mười một, 2006