tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by alano

 
1.
Food, grub
Let's go get some cibo. I'm hungry!
viết bởi alano 30 Tháng chín, 2003