tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by alaskan cougher

 
1.
the chronic cough caused by cigarette smoking.
person 1: "you should quit smoking..."

person 2: "yeah, I'm starting to get an orphan cough."
viết bởi alaskan cougher 28 Tháng mười, 2007