tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by alexes

 
1.
the neighborhood, the hood
los varrio clinton st.
viết bởi alexes 16 Tháng tư, 2006