tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by almightyman

 
1.
A stupid blond
"she is slow butter"
viết bởi almightyman 24 Tháng mười, 2011