tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by amonomys

 
1.
to commence to fight
Whats up you punk ass west hayward bitch drop toes you sucka ass nigga
viết bởi amonomys 16 Tháng tám, 2008