tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by amuzing

 
1.
when you fuse;
shaff + amuzing + lave
= shipoopu
Women: HOLYSHITMAN!
i just fused shaff from gaiaonline
with amuzing from gaiaonline
mixed with lava.
making shipoopu

Man: FFS, rad!
viết bởi amuzing 27 Tháng tám, 2008