tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by andrewmacker

 
1.
Even more than Epic.
Mike - 'I had an Epic weekend!'

Joe - 'Trust me, mine was Epicer!'
viết bởi andrewmacker 21 Tháng chín, 2011