tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by andrewnch

 
1.
wt
wt=what
wt is ur name
viết bởi andrewnch 09 Tháng mười, 2011