tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:

1 definition by andy jims

 
1.
when you stick your balls up someones arse hole
is jamie plugging rich??
viết bởi andy jims 27 Tháng sáu, 2006