tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by andysamberg

 
1.
the object that andy samberg is on.
"I'm on a boat (and) its going fast (and) i've got an nautical themed, pashmina afghan"
viết bởi andysamberg 15 Tháng tư, 2009