tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by anonarmy

 
1.
The internet police; FBI cybercrimes division.
"Dude, I was trying to get on 12chan, but cybercrimes shut it down again!"
viết bởi anonarmy 09 Tháng hai, 2010