tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by anonymous elite ffxi player

 
1.
1337 way of saying "LOL".
STFU u r teh n00bzorz lolz
viết bởi anonymous elite ffxi player 23 Tháng ba, 2007