tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by april jo cook

 
1.
How playas holla at eachother
great term used by everyone except meghan trank
"Heya playa"
"Hey dude"
viết bởi april jo cook 08 Tháng mười một, 2007