tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

1 definition by arggggggggg

 
1.
a big ass
not that pancake shit
damn rita got a rachet ;)
viết bởi arggggggggg 07 Tháng một, 2006