tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by asggopi

 
1.
A good price for an item or product.
"How much for these anal beads?"
"Just £5"
"What a Bargain!"
viết bởi asggopi 18 Tháng mười hai, 2012