tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by ashasal

 
1.
The news you watch when news isn't what you want.
The "news" station for brainless "real americans" is Fox News or Faux News.
viết bởi ashasal 16 Tháng tư, 2009