tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ashie1113

 
1.
a name for a slag whilst holidaying in a spanish speaking country
how many slagarita's did you pull last night night?
viết bởi ashie1113 30 Tháng tám, 2007