tìm từ bất kỳ, như là plopping:

1 definition by astronautical ang

 
1.
It Got Me Through The Day
Thanks for the Vitamin Water Broah itgmttd
viết bởi astronautical ang 08 Tháng mười, 2011