tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by avrgjoe1234

 
1.
a girl with a damn fine strippers body ;]
the vera over there looks good
viết bởi avrgjoe1234 03 Tháng tư, 2011