tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ay_up

 
1.
a woman who is on her period
i cant shag our lass tonight she is up on bricks
viết bởi ay_up 14 Tháng bảy, 2005