tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by aznknower5

 
1.
lol
a word occasionally but not frequently misconstrued as "lots of love"
viết bởi aznknower5 18 Tháng tư, 2009