tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by aztoom

 
1.
UPN
Under
Paid
Niggas
viết bởi aztoom 23 Tháng bảy, 2003