tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by b-rad an shaslob

 
1.
freshman.
Stupid little pissons.
Go from being the shit to a pisson.
viết bởi b-rad an shaslob 26 Tháng mười hai, 2009