13 definitions by b0b

In FPS Games: One who attacks aimlessly; without skill or technique; especially while using weapons that do damage over a large area (grenades, rocket launchers, pipe bombs, etc).
lucky noob spammer...
viết bởi b0b 23 Tháng mười, 2003
A declaration of victory intended to provoke and/or confuse. Often used three times at once. All the cool people are using it.
fw33p! fw33p! fw33p!
viết bởi b0b 23 Tháng mười, 2003
ABC
Asian
Boys
Crip


An AZN GANG!!!!
Ima join the ABC wen im 18!!
viết bởi b0b 25 Tháng hai, 2005
A disney movie about roller blading
I was watching brink the other name
viết bởi b0b 31 Tháng ba, 2003
The god of homosexuals,politicians,lawyers,nambla etc.
Satan sucks!

................................
viết bởi B0B 20 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×