tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by badboybone

 
1.
Suck My Dick Ho!
When "Shaking My Damn Head" is just not enough, and what you really meant to say was "Suck My Dick Ho!" SMDH!
viết bởi badboybone 24 Tháng một, 2011